Người liên hệ: Lê Thị Minh Thư

Công Ty Cổ Phần Hóa Phẩm Tùng Việt

 

Địa chỉ:         Đường số 7, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch II-Nhơn Phú, Thị Trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Mã số thuế: 3 6 0 2 4 8 3 6 7 0.

Điện thoại:    84. 28. 3862 0025                    Fax: 84. 28. 3862 0027 

Hotline:    84.919 332 249                           Email:       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .com 

Hotline:    84.907 776 779                           Email:       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .com 

Website:       www.tungviet.com