+ HỢP TÁC

Tùng Việt là một công ty chuyên nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sản xuất hóa chất. Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác với các đơn vị, cá nhân trong các lĩnh vực:

+ Các ý tưởng về sản xuất hóa chất.

+ Khả năng nghiên cứu và triển khai ứng dụng.

+ Các sản phẩm sử dụng nguyên liệu từ Việt Nam, …

  + TUYỂN DỤNG

Chúng tôi đang cần tuyển, từ nay đến 03/2015:

+ 05 Kỹ sư, cử nhân Hóa học lĩnh vực Sơn gỗ, Sơn nước, Sơn Giao Thông, Mực in, Giấy, Keo.

+ 01 Dược sĩ.

+ 01 Kế toán.